Khác biệt giữa các bản “Khối lượng phân tử”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
replaced: → (17) using AWB
n (replaced: → (17) using AWB)
'''Khối lượng phân tử''' tương đối hoặc trọng lượng phân tử là khối lượng của một [[phân tử]]. Nó được tính bằng tổng khối lượng nguyên tử tương đối của từng nguyên tố cấu thành nhân với số lượng nguyên tử của nguyên tố đó trong công thức phân tử. Khối lượng phân tử của các phân tử kích thước nhỏ đến trung bình, được đo bằng phép đo phổ khối, xác định phép đo lượng hóa. Đối với các phân tử lớn như protein, các phương pháp dựa trên độ nhớt và tán xạ ánh sáng có thể được sử dụng để xác định khối lượng phân tử khi không có sẵn dữ liệu tinh thể.
==Định nghĩa ==
Cả hai khối lượng nguyên tử và phân tử thường thu được so với khối lượng của đồng vị 12C (carbon 12), theo định nghĩa bằng 12. Ví dụ, khối lượng phân tử của metan, có công thức phân tử là CH4, được tính như sau:
:{| class="wikitable plainrowheaders"
! !! Atomic mass !! Number !! Total mass
|-
| C || {{Atomic mass|C}} || 1 || {{Atomic mass|C}}
|-
| H || {{Atomic mass|H}} || 4 || {{Molecular mass|H|4}}
|-
| CH<sub>4</sub> || || || {{Molecular mass|C|1|H|4}}
|}
Một thuật ngữ thích hợp hơn sẽ là "khối lượng phân tử tương đối". Tuy nhiên, tính từ 'tương đối' bị bỏ qua vì người ta thường cho rằng khối lượng nguyên tử và phân tử có liên quan đến khối lượng 12C. Giá trị khối lượng nguyên tử và phân tử tương đối là không thứ nguyên nhưng được đưa ra "đơn vị" Dalton (đơn vị khối lượng nguyên tử trước đây) để chỉ ra rằng số đó bằng khối lượng của một phân tử chia cho 1⁄12 khối lượng của một nguyên tử 12C. Khối lượng 1 &nbsp;mol chất được chỉ định là khối lượng mol. Theo định nghĩa, nó có đơn vị gram.
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
[[Thể loại:Khối lượng]]

Trình đơn chuyển hướng