Khác biệt giữa các bản “Viện Sử học (Việt Nam)”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
không có tóm lược sửa đổi
n
| trang chủ =http://viensuhoc.vass.gov.vn
}}
'''Viện Sử học''' ở [[Việt Nam]] (tên [[tiếng Anh]]: ''Institute of History'') là cơ quan nghiên cứu những vấn đề cơ bản về [[Lịch sử|khoa học lịch sử]]; cung cấp [[Luận cứ|luận cứ khoa học]] cho việc [[hoạch định]] đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển nhanh, bền vững định hướng [[Chủ nghĩa xã hội|xã hội chủ nghĩa]]; tổ chức tư vấn và [[đào tạo sau đại học]] về [[Lịch sử|khoa học lịch sử]]; tham gia phát triển tiềm lực [[Lịch sử|khoa học lịch sử]] của cả nước. Được thành lập năm [[1953]], tính từ khi ra đời của tổ chức tiền thân là [[Ban nghiên cứu Văn học - Lịch sử - Địa lý|Ban nghiên cứu Văn học, Lịch sử, Địa lý]] trực thuộc [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]] do đồng chí [[Trường Chinh]] ký ngày [[2 tháng 12]] năm [[1953]]<ref>Viện Sử học, ''Viện Sử học 60 năm xây dựng và phát triển,'' Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2013, trang 15.</ref> (Số 34 QĐ/TW). Năm [[1954]], được đổi tên thành [[Ban nghiên cứu Văn học - Lịch sử - Địa lý|Ban Nghiên cứu Văn học, Lịch sử, Địa lý]]'','' gọi tắt là ''Ban Nghiên cứu Văn – Sử – Địa''<ref>Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ''Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 60 năm xây dựng và phát triển,'' Nhà xuất bản Khoa học xã hội, trang 10.</ref>. Hiện nay, Viện là một trong số các cơ quan nghiên cứu [[khoa học]] trực thuộc [[Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam|Viện Khoa học Xã hội Việt Nam]].
 
==Lịch sử hình thành và phát triển==
# [[Giáo sư|PGS]] Cao Văn Lượng: 1998 - 2001
# [[Giáo sư|PGS]].[[Tiến sĩ|TS]] Trần Đức Cường: 2001? - 2005
# [[Giáo sư|PGS]].[[Tiến sĩ|TS]].Nguyễn Văn Nhật: 2005-2014<ref name="ReferenceA">Viện Sử học, &nbsp;''Viện Sử học 60 năm xây dựng và phát triển,'' &nbsp;Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2013, trang 34.</ref>
# PGS.TS Đinh Quang Hải, kiêm Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử<ref name=":0">{{Chú thích web|url = http://www.vass.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/HanhChinhToChuc/View_Detail.aspx?ItemID=891|title = }}</ref>: 7/2014 - nay
 

Bảng chọn điều hướng