Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Tuanminh01”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
bạn Tuấn Minh, một bài mình thêm 20% nội dung cho nó thì có được xem là nhiều để lên Bạn có biết không?[[Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="black">'''[WT'''</font> <font color="blue">'''L]'''</font>]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<i>thảo luận</i>]]</sup> 13:19, ngày 17 tháng 3 năm 2019 (UTC)
: Không, tối thiếu gấp đôi - 100%. [[Thành viên:Tuanminh01|Tuanminh01]] ([[Thảo luận Thành viên:Tuanminh01|thảo luận]]) 13:35, ngày 17 tháng 3 năm 2019 (UTC)

Trình đơn chuyển hướng