Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kỹ thuật y sinh”

(Viết thêm mục "Y học tái tạo" (một chuyên ngành khá quan trọng của KTYS))
+ Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM (chuyên ngành Điện tử y sinh)
 
+ Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM (ABET)
 
+ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (bắt đầu đào tạo từ tháng 9/2017)