Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Sơ khai năm”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
(Tẩy trống trang)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Tẩy trống trang
{{Hộp sơ khai
| image = Gnome-timezone.svg
| pix = 35
| subject = về các sự kiện trong [[năm]]
| qualifier =
| category = Sơ khai năm
| tempsort =
| name = Bản mẫu:Sơ khai năm
}}
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng

Không gian tên

Biến thể

Khác