Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Deshi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*Quê quán: [[Bắc Giang]]
Deshi:
Quê quán: Bắc Giang
Sinh viên [[Khoa Vật lý]], Trường [[Đại học Khoa học Tự nhiên]], [[Đại học Quốc gia Hà Nội]]
[[Thể loại:Thành viên vật lý học]]
* Ngành học: [[Vật lý Chất rắn]], [[Khoa học Vật liệu]]