Khác biệt giữa các bản “Chúa Bầu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
→‎Phù Lê chống Mạc: 1 internal link added
n (→‎Phù Lê chống Mạc: 1 internal link added)
 
==Phù Lê chống Mạc==
Trong triều có nhiều phe phái, đánh giết lẫn nhau. Cuối cùng, quyền hành rơi vào tay đại thần [[Mạc Đăng Dung]]. Tới năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi vua nhà Hậu Lê (xem bài [[Mạc Đăng Dung]]). Vũ Văn Uyên giữ vững cả miền Tuyên Quang, [[Hưng Hóa (tỉnh)|Hưng Hóa]], cát cứ một phương, không chịu theo nhà Mạc.
 
Năm 1533, nghe tin [[Nguyễn Kim]] lập [[Lê Trang Tông]] lên ngôi ở [[Huaphanh|Sầm Châu]] mưu việc trung hưng, Vũ Văn Uyên sai người dâng biểu xin theo, được phong làm Gia quốc công và gửi thư cho ông hẹn cùng đánh nhà Mạc<ref name="PHC402"/>. Khi Trang Tông sai Trịnh Duy Liêu sang [[nhà Minh]] tố cáo việc họ Mạc cướp ngôi, [[nhà Minh]] sai tuần phủ [[Vân Nam]] điều tra vào năm 1533, Vũ Văn Uyên cũng viết thư tố cáo họ Mạc rồi cầm quân đi tiên phong cùng quân Minh đánh Mạc. Tuy nhiên, nhà Minh không thực bụng muốn giúp nhà Lê, chỉ muốn tranh thủ sự chia cắt của Lê và Mạc để có cơ hội tiến quân đánh sang chiếm [[Đại Việt]]. Biết rõ điều này, ông kịp thời rút lui bỏ quân Minh.

Trình đơn chuyển hướng