Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Xuân Tỷ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Ông sinh ngày 15 tháng 10 năm 1957 tại xã Mỹ Tịnh An, huyện [[Chợ Gạo]], tỉnh [[Mỹ Tho (tỉnh)|Mỹ Tho]] (nay là tỉnh [[Tiền Giang]])
 
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt : Ngày chính thức: 10/10/1976.
Trước 2005 Ông công tác tại BCH QS Tỉnh Tiền Giang
 
- Từ 4/1974 đến 12/1974: Du kích xã Phú Kết - Chợ Gạo - Tiền Giang.
Năm 2005, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng BCHQS Tiền Giang thay Thiếu tướng [[Nguyễn Văn Lưỡng]]
 
- Từ 01/1975 đến 10/1976: Đội trưởng trinh sát huyện Chợ Gạo - Tiền Giang.
Tháng 2-2008, giữ chức Tham mưu trưởng [[Quân khu 9, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 9]]
 
- Từ 11/1976 đến 3/1978: Trợ lý dân quân tự vệ BCH QS Chợ Gạo - Tiền Giang.
Tháng 5-2009, bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh [[Quân khu 9, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 9]] thay Thiếu tướng [[Nguyễn Văn Lưỡng]] nghỉ hưu.
 
- Từ 4/1978 đến 10/1978: Học viên Trường sĩ quan Lục quân 2.
Tháng 1-2015, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc [[Học viện Quốc phòng (Việt Nam)|Học viện Quốc phòng]] thay Trung tướng Nguyễn Văn Tuyên nghỉ hưu.<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vn-vn/61/43/quan-doi/be-giang-lop-dao-tao-ngan-han-can-bo-cao-cap-quan-doi-hoang-gia-cam-pu-chia/349992.html|title = Bế giảng Lớp đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia}}</ref>
 
- Từ 11/1978 đến 01/1979: Chuẩn úy; Học viên Trường Quân chính Quân khu 9.
 
- Từ 02/1979 đến 8/1979: Thiếu úy; Quyền Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 20, Sư đoàn 4, Quân khu 9.
 
- Từ 9/1979 đến 9/1982: Đại đội trưởng, Phó Tiểu đoàn trưởng, Quyền Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 20, Sư đoàn 4, Quân khu 9.
 
- Từ 10/1982 đến 3/1984: Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 20, Sư đoàn 4, Quân khu 9.
 
- Từ 4/1984 đến 9/1986: Phó tham mưu trưởng, Phó Trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Trung đoàn 20, Sư đoàn 4, Quân khu 9.
 
- Từ 10/1986 đến 7/1988: Học viên Trường Văn hóa Quân khu 9 và Học viện Lục quân.
 
- Từ 8/1988 đến 8/1994: Trung đoàn trưởng Trung đoàn 20, Phó Tham mưu trưởng, Phó Sư đoàn trưởng – Tham mưu trưởng Sư đoàn 4, Quân khu 9, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn.
 
- Từ 9/1994 đến 11/1996: Học viên Học viện Quốc phòng.
 
- Từ 12/1996 đến 11/2002: Phó Trưởng phòng Tác chiến Bộ Tham mưu [[Quân khu 9, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 9]]; Đảng ủy viên Bộ tham mưu.
 
Tháng 2-2008, giữTừ chức12/2002 đến 8/2003: Phó Tham mưu trưởng [[Quân khu 9, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 9]]; Đảng ủy viên Bộ tham mưu.
 
- Từ 9/2003 đến 12/2004: Học viên Học viện Quốc phòng, Phó Tham mưu trưởng [[Quân khu 9, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 9]].
 
- Từ 01/2005 đến 9/2007: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang; Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tiền Giang.
 
Tháng- Từ 10/2007 đến 5-/2009: Tham mưu trưởng, bổ nhiệmthư giữĐảng chứcủy Bộ Tham mưu; Phó lệnh [[Quân khu 9, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 9]] thay, ThiếuĐảng tướngủy [[Nguyễnviên VănQuân Lưỡng]] nghỉ hưukhu.
 
Năm- 2005Từ 5/2009, bổ nhiệm giữ chức ChỉPhó huy trưởnglệnh BCHQS[[Quân Tiềnkhu Giang9, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 9]] thay Thiếu tướng [[Nguyễn Văn Lưỡng]] nghỉ hưu.
 
Tháng- Từ 1-/2015, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc [[Học viện Quốc phòng (Việt Nam)|Học viện Quốc phòng]] thay Trung tướng Nguyễn Văn Tuyên nghỉ hưu.<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vn-vn/61/43/quan-doi/be-giang-lop-dao-tao-ngan-han-can-bo-cao-cap-quan-doi-hoang-gia-cam-pu-chia/349992.html|title = Bế giảng Lớp đào tạo ngắn hạn cán bộ cao cấp Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia}}</ref>
 
Tháng 12-2017, ông nghỉ chờ hưu
{| class="wikitable"
!Năm thụ phong
!1978
!1980
!1982
!1984
!1985
!1987
!1988
!1990
!1991
!1994
!1998
!9-2008
!6-2015
134

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng