Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Đình Khoa”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Chú thích ==
[[Thể loại:Người Nghệ An]]
[[Thể loại:Phi công Quân đội nhân dân Việt Nam]]
[[Thể loại:Lãnh đạo doanh nghiệp]]
[[Thể loại:Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam]]
[[Thể loại:Tư Lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu]]
[[Thể loại:Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân]]
[[Thể loại:Anh hùng Liên Xô]]
[[Thể loại:Anh hùng Lao động]]
[[Thể loại:Huân chương Lenin]]
[[Thể loại:Huân chương Hồ Chí Minh]]

Trình đơn chuyển hướng