Khác biệt giữa các bản “Chúa Bầu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n (→‎Phù Lê chống Mạc: 1 internal link added)
{{chart | | | | |,|-|^|.}}
{{chart| | | Gia | | | Khánh | Gia=2<br>'''[[Vũ Văn Mật|Gia Quốc Công ]]'''<br>嘉國公<br>Vũ Văn Mật<br>1557 - ?|Khánh=1<br>'''[[Vũ Văn Uyên|Khánh Dương Hầu]]'''<br>慶陽侯<br>Vũ Văn Uyên<br>1527 - 1557}}
{{chart| | |! | |! | | | }}
{{chart| nữ| | Nhân || | | nữ=<br>[[Bà chúa Bầu họ Vũ]]<br>Vũ Thị Ngọc Oanh| Nhân=3<br>'''[[Vũ Công Kỷ|Nhân Quận Công]]'''<br>仁郡公<br>Vũ Công Kỷ<br>? - ?}}
{{chart| | | | !|! | | }}
{{chart| | | Hòa | Hòa| | Hòa=4<br>'''[[Vũ Đức Cung|Hòa Quận Công]]'''<br>和郡公<br>Vũ Đức Cung<br>? - 1669}}
{{chart| | | | !|! | | }}
{{chart| | | Tông|Tông| | Tông=5<br>'''[[Vũ Công Ứng|Tông Quận Công]]'''<br>宗郡公<br>Vũ Công Ứng<br>1669 - 1689}}
{{chart| | | | !|! | | }}
{{chart| | | Khoan |Khoan | | Khoan=6<br>'''[[Vũ Công Tuấn|Khoan Quận Công]]'''<br>寬郡公<br>Vũ Công Tuấn<br>1669 - 1689}}
{{chart/end}}
</center>

Trình đơn chuyển hướng