Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chủ tịch nước Việt Nam”

Đã lùi lại sửa đổi 52289557 của Newone (thảo luận) không để được vì chung cả hai chính thể VNDCCH và CHXHCNVN
Không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 52289557 của Newone (thảo luận) không để được vì chung cả hai chính thể VNDCCH và CHXHCNVN)
Thẻ: Lùi sửa
{{Navbox
{{Hộp điều hướng
|name = Chủ tịch nước Việt Nam
|title = [[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch nước Việt Nam]]
|state =
|titlestyle =