Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Tuyến nội tiết”

không có tóm lược sửa đổi
'''1''' [[Tuyến tùng]]
'''2''' [[Tuyến yên]]
'''3'''<nowiki> [[tuyếnTuyến giácgiáp trạng]]</nowiki>
'''4''' [[Tuyến ức]]
"3" tuyến cận giác]
'''4'' [[Tuyến ức]]
'''5''' [[Tuyến thượng thận]]
'''6''' [[Tụy]]
'''Tuyến nội tiết''' là tuyến đổ vào máu một chất hóa học gọi là nội tiết tố, chất này được máu đưa đến các mô, cơ quan và có tác dụng lên các mô, các cơ đó. Tuyến không có ống tiết (ống dẫn), các tế bào tuyến đổ nội tiết tố trực tiếp vào máu, với lý do đó, nên tuyến có khá nhiều mạch máu.<ref>[http://www.dieutri.vn/giaiphaunguoi/1-4-2015/S6854/Giai-phau-cac-tuyen-noi-tiet.htm#ixzz3ux5yNPvZ Giải phẫu các tuyến nội tiết] dieutri</ref>
 
Vì các tuyến hormone cũng thải [[hormone]] ra máu nên cũng là tuyến nội tiết, gọi chung toàn thể là [[hệ nội tiết|hệ nội tiến]].
 
==Chức năng==
chức năng ;hệ nội cũng góp phần quan trọng trong việc điều hòa các cơ quan sinh lí của cơ thể, bặc biệt là quá trnhf trao đổi, quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng trong các tế bào của cơ thể nhờ hoocmon nhờ tiến nội tiết tiết ra
 
==hệ nội bao gồm các tuyến nội tiết sản xuất ra các hoocmon theo đường máu (đường thể dịch mở ngoại đến mô quan đỉnh )cơ quan mà nó tắc động==
<br />
 
==Các tuyến nội tiết chính==
*[[Tuyến tùng]]
 
Người dùng vô danh