Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Y Dhăm Ênuði”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| kết thúc 4 = tháng 8 - 2006<br />{{số năm theo năm và ngày |2005|1|1|2006|8|1}}
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 = Phạm Ngọc Nghị
| địa hạt 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
| chức vụ 5 = Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện [[Krông Ana]]
| bắt đầu 5 = Tháng 6/1996
| kết thúc 5 = tháng 1 - 2005<br />{{số năm theo năm và ngày |1996|6|1|2005|1|1}}
| tiền nhiệm 5 =
| kế nhiệm 5 = Lê Văn Ánh
| địa hạt 5 =
| phó chức vụ 5 =
| phó viên chức 5 =
| đa số =
| đảng = [[Tập tin:Communist Party of Vietnam flag.svg|22px]] [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]