Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
tiền nhiệm = [[Nguyễn Duy Gia]] |
kế nhiệm = [[Cao Sĩ Kiêm]] |
ngày sinh = {{ngày sinh và tuổi|1929|9|29}}|
nơi sinh = xã [[Khánh An]], huyện [[U Minh]], tỉnh [[Cà Mau]], [[Liên bang Đông Dương]]|
ngày mất = {{ngày mất và tuổi|2016|2|27|1929|9|29}}
[[Thể loại:Người Cà Mau]]
[[Thể loại:Sinh 1929]]
[[Thể loại:NhânMất vật còn sống2016]]
[[Thể loại:Họ Lữ Việt Nam]]

Trình đơn chuyển hướng