Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
|name = John Wycliffe
|birth_date = khoảng năm 1330
|birth_place = [[Hipswell]], [[Yorkshire]], [[Kingdom of England|EnglandAnh]]
|death_date = {{death date|1384|12|31|df=y}} (khoảng 60 tuổi)
|death_place = [[Lutterworth]], [[Anh]]
|school_tradition =
|main_interests =
|notable_works = [[Wycliffe'sKinh BibleThánh Wycliffe]]
|influences = {{hlist
|[[Roger Bacon]]

Trình đơn chuyển hướng