Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trần Văn Trung (kiểm sát viên)”

nKhông có tóm lược sửa đổi
Từ tháng 5 năm 2013, Trần Văn Trung là Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
<ref>{{chú thích web|author1=Quốc Hưng|title=Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân|url=http://www.vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-4099|website=Viện kiểm sát nhân dân tối cao|publisher=2014-05-07|accessdate=2019-05-09}}</ref>
 
Năm 2017, Trần Văn Trung giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.<ref>{{chú thích web|author1=Trần Văn Trung|title=VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA|url=http://www.vksndtc.gov.vn/khac-146|website=Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam|publisher=2017-10-13|accessdate=2019-05-09|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171013140746/http://www.vksndtc.gov.vn/khac-146|archivedate=2017-10-13}}</ref>
 
Tháng 9 năm 2018, Trần Văn Trung là [[Kiểm sát viên cao cấp]], Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.<ref>{{chú thích web|author1=Phạm Kiều|title=Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang|url=https://vks.kiengiang.gov.vn/chitietbantin.aspx?MaTin=2453|website=Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang|publisher=2018-10-02|accessdate=2019-05-09}}</ref>