Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
==Lịch==
Tại [[Indonesia]], [[Thái Lan]], ngày Vesak được tổ chức vào ngày 14 hoặc ngày 15 tháng 4 [[âm lịch]]; tại [[Sri Lanka]], [[Nepal]], [[Ấn Độ]], ngày Phật Đản được tổ chức vào ngày trăng tròn trong tháng 5 [[dương lịch]]; tại [[Trung Hoa]], [[Hàn Quốc]] là ngày 8 tháng 4 [[âm lịch]]; tại [[Nhật Bản]] là ngày [[8 tháng 4]] [[dương lịch]].
 
Tương ứng với dương lịch:
: PL = [[Phật lịch]], AL = Âm lịch, DL = Dương lịch.
 
{|class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;"
|- style="text-align:center; background:#dfdfef;"
|style="width:8%;"|'''Năm dương lịch'''||style="background:#dfdfef;text-align:center;width:8%;"|'''[[Thái Lan]]'''<ref>{{chú thích web|title=International VisakhaBuja Date Collection|url=http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2012/02/Y11655656/Y11655656.html|work=เมื่อนานาประเทศ ต่างหันหลังให้ (วันวิสาขบูชา) ไทย|accessdate=ngày 2 tháng 2 năm 2012}}</ref><br> 15 tháng 4 AL||style="background:#dfdfef;text-align:center;width:8%;"|'''[[Singapore]]'''||style="background:#dfdfef;text-align:center;width:8%;"|'''[[Lào]]'''||style="background:#dfdfef;text-align:center;width:8%;"|'''[[Miến Điện]]'''||style="background:#dfdfef;text-align:center;width:8%;"|'''[[Sri Lanka]]''' <br> trăng tròn tháng 5 DL ||style="background:#dfdfef;text-align:center;width:8%;"|'''[[Campuchia]]'''||style="background:#dfdfef;text-align:center;width:8%;"|'''[[Indonesia]]'''||style="background:#dfdfef;text-align:center;width:8%;"|'''[[Nepal]]''' & '''[[Ấn Độ]]'''<ref>[http://www.timeanddate.com/holidays/india/buddha-purnima Buddha Purnima/Vesak in India]</ref>||style="background:#dfdfef;text-align:center;width:8%;"|'''[[Trung Hoa]]'''<br/> 8 tháng 4 AL||style="background:#dfdfef;text-align:center;width:8%;"|Mã Lai Á'''[[Malaysia]]'''
|-
|2021|| || || |||| || || || ||[[19 tháng 5]] ||
|-
|2020|| ||[[7 tháng 5]] || ||[[6 tháng 5]], 2564 PL || || || [[7 tháng 5]], 2564|| || [[30 tháng 4]]||
|-
|!2019|| ||[[19 tháng 5]] || ||[[18 tháng 5]], 2563 PL || || ||[[19 tháng 5]] || || [[12 tháng 5]]||
|-
|2018|| || || ||[[29 tháng 5]] 2562 PL || || || || || ||
|-
|2017||[[10 tháng 5]] 2560PL|| || ||[[10 tháng 5]] 2561 PL || || ||[[11 tháng 5]] 2561 PL || ||[[3 tháng 5]] ||[[10 tháng 5]]
|-
|2016||[[20 tháng 5]] 2559PL|| || ||[[21 tháng 5]] 2560 PL || [[21 tháng 5]]|| ||[[22 tháng 5]] 2560 PL || ||[[14 tháng 5]] ||[[21 tháng 5]]
|-
!|2015||[[1 tháng 6]] 2558PL||[[1 tháng 6]]||[[1 tháng 6]] 2558PL||[[2 tháng 5]] 2559 PL||[[3 tháng 5]] 2559 PL||[[3 tháng 5]]|||[[2 tháng 6]] 2559 PL ||[[4 tháng 5]]|||[[25 tháng 5]]||[[3 tháng 5]]
|-
|2014||[[13 tháng 5]] 2557PL||[[13 tháng 5]] ||[[13 tháng 5]] 2557PL||[[13 tháng 5]] ||[[14 tháng 5]] 2558 PL||[[13 tháng 5]] ||[[15 tháng 5]] 2558 PL ||[[14 tháng 5]]|| [[6 tháng 5]] ||[[13 tháng 5]]
|-
|2013||[[24 tháng 5]] 2556PL||[[24 tháng 5]]||[[24 tháng 5]] 2556PL||[[24 tháng 5]] ||[[24 tháng 5]] 2557 PL||[[24 tháng 5]]||[[25 tháng 5]] 2557 PL||[[25 tháng 5]]||[[17 tháng 5]]||[[24 tháng 5]]
|-
|2012||[[4 tháng 6]] 2555PL||[[5 tháng 5]]||[[5 tháng 5]] 2555PL||[[5 tháng 5]] 2556 PL||[[5 tháng 5]] 2556 PL||[[5 tháng 5]] 2556 PL||[[6 tháng 5]] 2556 PL||[[6 tháng 5]]||[[28 tháng 4]]|| [[5 tháng 5]]
|-
|2011||[[17 tháng 5]] 2554PL||[[17 tháng 5]]||[[17 tháng 5]] 2554PL||[[17 tháng 5]] 2555 PL||[[17 tháng 5]] 2555 PL||[[17 tháng 5]] 2555 PL||[[17 tháng 5]] 2555 PL||[[17 tháng 5]]||[[10 tháng 5]]||[[17 tháng 5]]
|-
|2010||[[28 tháng 5]] 2553PL||[[28 tháng 5]]||[[28 tháng 5]] 2553PL||[[27 tháng 4]] 2554 PL||[[27 tháng 5]] 2554 PL||[[28 tháng 4]] 2554 PL||[[28 tháng 5]] 2554 PL||[[27 tháng 5]]||[[21 tháng 5]] ||[[28 tháng 5]]
|-
|2009||[[8 tháng 5]] 2552PL||[[9 tháng 5]]||[[8 tháng 5]] 2552PL||[[8 tháng 5]] 2553PL||[[8 tháng 5]] 2553PL||[[8 tháng 5]] 2553 PL||[[9 tháng 5]] 2553PL||[[8 tháng 5]]||[[2 tháng 5]] ||[[9 tháng 5]]
|-
|2008||[[19 tháng 5]] 2551PL||[[19 tháng 5]]||[[18 tháng 5]] 2551PL||[[19 tháng 5]] 2552PL||[[19 tháng 5]] 2552PL||[[19 tháng 5]] 2552PL||[[20 tháng 5]] 2552PL||[[20 tháng 5]]||[[12 tháng 5]] ||[[19 tháng 5]]
|-
|2007||[[31 tháng 5]] 2550PL||[[31 tháng 5]]||[[31 tháng 5]] 2550PL||[[30 tháng 4]] 2551PL||[[1 tháng 5]] 2551PL||[[1 tháng 5]] 2551PL||[[1 tháng 6]] 2551PL||[[2 tháng 5]]||[[24 tháng 5]] ||[[31 tháng 5]]
|-
|2006||[[12 tháng 5]] 2549PL||[[12 tháng 5]]|| ||[[11 tháng 5]] 2550PL||[[12 tháng 5]] 2550PL||[[12 tháng 5]] 2550PL||-||[[13 tháng 5]]||[[5 tháng 5]] ||[[12 tháng 5]]
|-
|2005||[[22 tháng 5]] 2548PL||[[23 tháng 5]]|| ||[[22 tháng 5]] 2549PL||[[23 tháng 5]] 2549PL||[[22 tháng 5]] 2549PL||-||[[23 tháng 5]]||[[15 tháng 5]] ||[[22 tháng 5]]
|-
|2004||[[2 tháng 6]] 2547PL||[[2 tháng 6]]|| ||[[3 tháng 5]] 2548PL||[[4 tháng 5]] 2548PL||[[3 tháng 5]] 2548PL||-||[[3 tháng 5]]||[[26 tháng 5]] ||[[2 tháng 6]]
|-
|2003||[[15 tháng 5]] 2546PL||[[15 tháng 5]]|| ||[[15 tháng 5]] 2547PL||[[15 tháng 5]] 2547PL||[[15 tháng 5]] 2547PL||-|| ||[[8 tháng 5]] ||[[15 tháng 5]]
|-
|2002||[[26 tháng 5]] 2545PL||[[27 tháng 5]]|| ||[[26 tháng 5]] 2546PL||[[26 tháng 5]] 2546PL||[[26 tháng 4]] 2546PL||-|| ||[[19 tháng 5 ]]||[[26 tháng 5]]
|-
|2001||[[7 tháng 5]] 2544PL||[[7 tháng 5]]|| ||[[6 tháng 5]] 2545PL||[[7 tháng 5]] 2545PL||[[7 tháng 5]] 2545PL||-|| ||[[30 tháng 5 ]]||[[7 tháng 5]]
|-
|}
: PL = [[Phật lịch]], AL = Âm lịch, DL = Dương lịch.
 
== Chú thích ==

Trình đơn chuyển hướng