Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Deshi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Thể loại:Thành viên vật lý học]]
* Ngành học: [[Vật lý Chất rắn]], [[Khoa học Vật liệu]]
* Các bài đã viết:
** [[Nhiễu xạ điện tử]]
** [[Kính hiển vi điện tử truyền qua]]
** [[Kính hiển vi điện tử quét]]
** [[Từ kế mẫu rung]]
** [[Vật liệu từ mềm]]
** [[Vật liệu từ cứng]]
** [[Hiệu ứng từ nhiệt]]
** [[Bán dẫn]] (chỉnh lý)