Khác biệt giữa các bản “Trịnh Kiểm”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Không thay đổi kích thước ,  1 năm trước
n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
{{cquote|''Thực ra ông (chỉ Trịnh Kiểm) có ý định khôi phục những tỉnh đã mất, nhưng không phải để trao lại cho nhà vua, một vị vua mà ông không thấy đủ khả năng trị nước, lại sức yếu, kém tài và truỵ lạc, mà là chiếm cho mình và con cháu mình. Vì ông rất thông thạo việc nước nên ông được nể trọng và quý mến, vua thì tín nhiệm giao cho quyền cai quản không những quân binh mà tất cả công việc trị nước. Thế là quyền thống lãnh quân binh được đặt vào tay ông cùng hết các việc nước, chiến tranh cũng như hòa bình đều hoàn toàn thuộc về ông, ông cho con với sự thỏa thuận của nhà vua. Thế là theo thế lực của thông tục và của võ trang, vua trong nước chẳng còn quyền hành gì, chỉ có danh hiệu là vua, tất cả lực lượng hợp với binh đao võ bị đều ở vị tướng lãnh.''|||Alexandre de Rhodes<ref>Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài, Nhà xuất bản khoa học xã hội, chương 2, Nguồn gốc xứ Đàng Ngoài, 2016</ref>}}
 
Năm [[1556]], Hoàng đế [[Lê Trung Tông (Hậu Lê)|Trung Tông]] mất không có con nối. Trịnh Kiểm lúc đó bàn với các đại thần: ''Nước không thể một ngày không có vua'' liền sai người tìm con cháu họ Lê<ref>Nay thuộc huyện [[Đông Sơn]], tỉnh [[Thanh Hóa]]</ref>, tìm được cháu 4 đời của ông [[Lê Trừ]] (anh trai vua [[Lê Thái Tổ]]) ở làng Bố Vệ huyện Đông Sơn tên là Duy Bang lên làm vua, tức là [[Lê Anh Tông]]<ref> name="TGCP14">''Trịnh gia chính phả'', bản điện tử, trang 14</ref>.<ref>Đại Việt sử ký toàn thư, tập 3, Nhà xuất bản khoa học giáo dục Hà Nội, 1998, tr 129</ref>
 
Lúc Trịnh Kiểm nắm quyền, triều Lê trung hưng chỉ mở hai khoa thi Nho học vào năm 1554 và 1565. Về ngạch binh, Trịnh Kiểm đặt ngạch quân theo quy chế cũ, đặt Đô đốc 5 phủ, lại đặt quân dinh năm khuông, dinh chia ra cơ đội thứ bậc khác nhau, chỉ lấy quân ở hai xứ Thanh Hóa và Nghệ An.<ref>Lịch triều hiến chương loại chí, tập 2, tr 321, Nhà xuất bản giáo dục, 2007</ref>

Trình đơn chuyển hướng