Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Methanol”

không có tóm lược sửa đổi
Methanol để trong không khí, tạo thành carbon dioxide và nước:
: 2 CH<sub>3</sub>OH + 3 O<sub>2</sub> → 2 CO<sub>2</sub> + 4 H<sub>2</sub>O
Do có tính độc hại, methanol được dùng làm phụ gia biến tính cho ethanol trong sản xuất công nghiệp.Methanol thường được gọi là "cồn gỗ" (wood alcohol) bởi vì methanol là một sản phẩm phụ trong quá trình chưng cất khô sản phẩm gỗ.
 
 
==Tham khảo==
6

lần sửa đổi