Khác biệt giữa các bản “Tuy Hòa”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|mã bưu chính =
|mã điện thoại = 57
|tên trống = Bảngbiển số xe = 78-C1 xxx.xx
|thông tin trống = 78C1-XXX.XX
|tên trống1 = Phân chia hành chính
|phân chia hành chính = 12 phường và 4 xã

Trình đơn chuyển hướng