Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Tình báo, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|[[2002]]-[[2009]]
|[[Thiếu tướng]] (1999)<br>[[Trung tướng]] (2004)
|[[Thượng tướng]] (2011)<br>[[Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam|Thứ trưởng Bộ Quốc phòng]] (2009-nay)
|[[Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam|Thứ trưởng Bộ Quốc phòng]] (2009-nay)
|Bí danh Đàm Nhắc
|-

Trình đơn chuyển hướng