Khác biệt giữa các bản “Hòa Thành”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kinh giây = 12
| diện tích = 83 km²
| dân số = 149152.124339 [[loài người|người]]
| thời điểm dân số = 20172018
| dân số thành thị = 80.538 người (54%)
| dân số nông thôn = 68.586 người (46%)
| mật độ dân số = 1.797 người/ km²
| dân tộc = Kinh, Chăm, Khmer và Hoa.

Bảng chọn điều hướng