Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:TT 1234”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
== Trịnh Tùng ==
Vừa rồi bạn đã bổ sung 1 số chi tiết thú vị cho bài này. Mình thật lười nhác khi đã đọc qua rồi mà còn không chịu viết vô. Song phần bạn bổ sung từ sách Nam triều công nghiệp diễn chí có đề cập đến nhân vật "hoạn quan là Thái bảo Nhạc quận công", mình nghĩ đây là sơ suất của người dịch tác phẩm này. Vì cả tước hiệu và chức vị đều thể hiện đây là 1 đại thần, không phải hoạn quan. Mong bạn xem xét chỗ này.[[Thành viên:Ti2008|Ti2008]]<small>([[Thảo luận Thành viên:Ti2008|Thảo luận]], [[Đặc biệt:Đóng góp/Ti2008|đóng góp]])</small> 04:11, ngày 29 tháng 4 năm 2019 (UTC)
:Bạn ơi, tình tiết Hải quận công Nguyễn Đình Luân đánh với Nam Dương hầu Nguyễn Nhậm, sử ghi là đánh phương Nam, có thể nhầm lẫn đó. Vì trước năm 1627 không thể có cuộc chiến nào giữa Trịnh với Nguyễn đang khi Nguyễn Hoàng đã ra vẻ nhận lỗi và giao hảo, còn Trịnh Tùng cũng bận đánh Mạc. Thứ nữa, địa danh Hoàng Giang nơi trận đánh được ghi nhận diễn ra là ở Ninh Bình, không phải Thuận Hóa. Cuối cùng, đoạn văn tiếp theo đó có kể Trịnh Tùng tự đi đánh Nguyễn Nhậm: "Mùa xuân, tháng giêng, chúa thân đem đại quân dẹp Nguyễn Nhậm, đánh nhau ở Lãnh Giang. Tướng tiên phong là Chấn quận công chết tại trận. Quan quân dốc sức xông pha, cả phá được giặc, chém được Nhậm và nguỵ Nga quận, bắt được chiến thuyền, khí giới trâu bò súc vật, kể có hàng nghìn. Bắt được em của Nhậm là quận Tào, quận Vị nguỵ, đem giết hết. Hạ lệnh chiêu an các huyện. Rút quân về kinh sư. Cho Nguyễn Khải làm trấn thủ Sơn Nam". Như vậy có nghĩa Nguyễn Nhậm là phe nổi dậy thân nhà Mạc chứ không phải là phe Nguyễn. Mong bạn xem xét lại đoạn này. Cám ơn bạn.[[Thành viên:Ti2008|Ti2008]]<small>([[Thảo luận Thành viên:Ti2008|Thảo luận]], [[Đặc biệt:Đóng góp/Ti2008|đóng góp]])</small> 02:38, ngày 18 tháng 6 năm 2019 (UTC)

Trình đơn chuyển hướng