Khác biệt giữa các bản “Thiên niên kỷ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đã lùi lại sửa đổi 54438866 của 115.75.32.189 (thảo luận)
(Thay cả nội dung bằng “{{chú thích trong bài}} * Thể loại:Đơn vị đo thời gian Thể loại:Thiên niên kỷ Thể loại:Niên đại học…”)
Thẻ: Thay thế nội dung Soạn thảo trực quan
(Đã lùi lại sửa đổi 54438866 của 115.75.32.189 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
{{chú thích trong bài}}
'''Thiên niên kỷ''', còn gọi là '''thiên kỷ''', là một khoảng thời gian dài 1000 năm.
 
== Đếm năm ==
*
 
=== Số thứ tự ===
 
Phương pháp lúc ban đầu là đặt con số thứ tự vào trước hoặc sau dùng để chỉ [[thời gian]], như năm ''thứ 1'' Sau [[Công Nguyên]] hoặc là năm ''thứ 10'' của triều đại vua Henry VIII. Hiện nay con số thứ tự vẫn đưa vào tên gọi của thiên niên kỷ và thế kỷ, ví dụ như ''Thiên niên kỷ 1'' hoặc thế kỷ 20 và trong cả thập kỷ.
 
=== Số lượng ===
 
Trong những [[năm]] gần đây, phần lớn chúng ta đã chuyển sang thành ''năm'' trong đó thể hiện con số chỉ số năm ví dụ như năm 1945, 1989. Việc sử dụng năm 1999 Sau [[Công Nguyên]] không còn nữa. Sau này ngành [[khoa học]] đã sử dụng cách này, ví dụ như con [[số]] [[năm thiên văn]]. Vẫn có một vài trường hợp như ví dụ thập niên 1980 thể hiện những sự kiện có trong năm nay. Tuy nhiên, khi nói năm 1900 thì sẽ có thể hiểu là qua một thập kỷ hoặc một thế kỷ.
 
== Các quan điểm ==
 
=== Quan điểm 1: x001–y000 ===
 
Một hội đồng [[nghiên cứu]] về các quan điểm chính xác cho một thiên niên kỷ mới vào ngày chuyển từ năm 2000 bước qua 2001 (tức là ngày 31 tháng 12 năm 2000) đã lập luận rằng, kể từ khi Lịch Giáo hoàng Gregorian (lịch mà ngày nay cả thế giới sử dụng) không có năm 0, nên thiên niên kỷ tính từ năm thứ 1 Sau Công Nguyên. Vì vậy, trong giai đoạn đầu tiên của một nghìn năm là năm 1 SCN đến năm 1000 SCN, và năm đầu tiên của Thiên niên kỷ thứ 2 là năm 1001 và như vậy kết thúc vào năm 2000.
 
<table style="border-collapse:collapse; padding-left: 1em; padding-right: 1em;">
<caption>Minh họa cho quan điểm 00-01</caption>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; background: gray">2 TCN</td>
<td style="border: 1px solid black; background: gray">1 TCN</td>
<td style="border: 1px solid black"> 1 SCN </td>
<td style="border: 1px solid black"> 2 SCN </td>
<td style="border: 1px solid black"> 3 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 4 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 5 </td>
<td style="border: 1px solid black">... </td>
<td style="border: 1px solid black"> 998 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 999 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 1000 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 1001 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 1002 </td>
<td style="border: 1px solid black">... </td>
<td style="border: 1px solid black"> 1998 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 1999 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 2000 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 2001 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 2002 </td>
<td style="border: 1px solid black">... </td>
<td style="border: 1px solid black"> 2998 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 2999 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 3000 </td>
<td style="border: 1px solid black; background: gray;"> 3001 </td>
<td style="border: 1px solid black; background: gray;"> 3002 </td></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; background: gray;"></td>
<td colspan="9" style="border: 1px solid black; background: yellow;">Một ngàn năm đầu tiên (Thiên niên kỷ)</td>
<td colspan="6" style="border: 1px solid black; background: orange;">Thiên niên kỷ thứ 2</td>
<td colspan="6" style="border: 1px solid black; background: red;">Thiên niên kỷ thứ 3</td>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; background: gray;"></td>
</tr>
</table>
 
=== Quan điểm 2: x000–x999 ===
 
Đây là một quan điểm của Chủ nghĩa dân túy bắt đầu từ ngày chuyển qua năm 2000, tức là ngày 31 tháng 12 năm 1999. Chúng ta cảm thấy rằng khi chúng ta sống vào năm mà con số năm đó có hai con số 0 thì tạo ra một cảm giác rằng một thế kỷ mới bắt đầu. Và "cảm giác" này cũng tương tự đối với [[thập kỷ]], ví dụ như từ 1980 đến 1989 là những năm 1980 hay gọi là "những năm 80". Tương tự như vậy khi đến năm 2000, thì phải đánh dấu là năm sự kiện, và tên gọi của giai đoạn 2000-2999 là "thiên niên kỷ 2000".
 
<table style="border-collapse:collapse; padding-left: 1em; padding-right: 1em;">
<caption>Minh họa của những năm trong quan điểm 99-00, có tính con số 0 (ISO 8601 và hệ thống con số thiên văn)</caption>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; background: gray"> −1</td>
<td style="border: 1px solid black"> &nbsp;0&nbsp; </td>
<td style="border: 1px solid black"> &nbsp;1&nbsp; </td>
<td style="border: 1px solid black"> &nbsp;2&nbsp; </td>
<td style="border: 1px solid black"> &nbsp;3&nbsp; </td>
<td style="border: 1px solid black"> &nbsp;4&nbsp; </td>
<td style="border: 1px solid black"> &nbsp;5&nbsp; </td>
<td style="border: 1px solid black"> &nbsp;...&nbsp; </td>
<td style="border: 1px solid black"> &nbsp;998&nbsp; </td>
<td style="border: 1px solid black"> &nbsp;999&nbsp; </td>
<td style="border: 1px solid black"> 1000 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 1001 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 1002 </td>
<td style="border: 1px solid black">... </td>
<td style="border: 1px solid black"> 1998 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 1999 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 2000 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 2001 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 2002 </td>
<td style="border: 1px solid black">... </td>
<td style="border: 1px solid black"> 2998 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 2999 </td>
<td style="border: 1px solid black; background: gray;"> 3000 </td>
<td style="border: 1px solid black; background: gray;"> 3001 </td>
<td style="border: 1px solid black; background: gray;"> 3002 </td></tr>
<tr>
<td colspan="1" style="border: 1px solid black; background: gray;"></td>
<td colspan="9" style="border: 1px solid black; background: yellow;">Thiên niên kỷ đầu tiên (1000 năm)</td>
<td colspan="6" style="border: 1px solid black; background: orange;">Thiên niên kỷ thứ 2</td>
<td colspan="6" style="border: 1px solid black; background: red;">Thiên niên kỷ thứ 3</td>
<td colspan="3" style="border: 1px solid black; background: gray;"></td>
</tr>
</table>
<table style="border-collapse:collapse; padding-left: 1em; padding-right: 1em;">
<caption>Minh họa cho quan điểm 99-00 (bắt đầu từ năm 1 SCN) </caption>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; background: gray"> 1 BC </td>
<td style="border: 1px solid black"> 1&nbsp;AD </td>
<td style="border: 1px solid black"> &nbsp;2&nbsp; </td>
<td style="border: 1px solid black"> &nbsp;3&nbsp; </td>
<td style="border: 1px solid black"> &nbsp;4&nbsp; </td>
<td style="border: 1px solid black"> &nbsp;5&nbsp; </td>
<td style="border: 1px solid black"> &nbsp;...&nbsp; </td>
<td style="border: 1px solid black"> &nbsp;998&nbsp; </td>
<td style="border: 1px solid black"> &nbsp;999&nbsp; </td>
<td style="border: 1px solid black"> 1000 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 1001 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 1002 </td>
<td style="border: 1px solid black">... </td>
<td style="border: 1px solid black"> 1998 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 1999 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 2000 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 2001 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 2002 </td>
<td style="border: 1px solid black">... </td>
<td style="border: 1px solid black"> 2998 </td>
<td style="border: 1px solid black"> 2999 </td>
<td style="border: 1px solid black; background: gray;"> 3000 </td>
<td style="border: 1px solid black; background: gray;"> 3001 </td>
<td style="border: 1px solid black; background: gray;"> 3002 </td></tr>
<tr>
<td colspan="1" style="border: 1px solid black; background: gray;"></td>
<td colspan="8" style="border: 1px solid black; background: yellow;">Thiên niên kỷ đầu tiên (chỉ 999 năm)</td>
<td colspan="6" style="border: 1px solid black; background: orange;">Thiên niên kỷ thứ 2</td>
<td colspan="6" style="border: 1px solid black; background: red;">Thiên niên kỷ thứ 3</td>
<td colspan="3" style="border: 1px solid black; background: gray;"></td>
</tr>
</table>
 
== Xem thêm ==
* [[Thiên niên kỷ 1 TCN]]
* [[Thế kỷ]]
* [[Thập kỷ]]
 
==Chú thích==
{{Tham khảo|2}}
 
==Tham khảo==
* {{wikispecies-inline}}
 
[[Thể loại:Đơn vị đo thời gian]]
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng