Khác biệt giữa các bản “Danh sách nước chư hầu thời Chu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| [[TK 11 TCN]] - [[408 TCN]] || [[Tề (nước)|Tề]] (có thuyết nói là [[Sở (nước)|Sở]])<br />
|-----
| [[Túc (nước)|Túc]] || 宿国 || || Phong || Tây nam huyện [[Đông Bình]] tỉnh Sơn Đông || Nam
| Tây nam huyện [[Đông Bình]] tỉnh Sơn Đông || Nam ||
| [[Tề (nước)|Tề]] <br />
|-----
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng