Khác biệt giữa các bản “Hoàng Cao Khải”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Năm [[1884]], Pháp chiếm [[Bắc Kỳ]], trong khi các phòng trào chống Pháp nổi dậy thì ông lại hợp tác với Pháp để đàn áp các phong trào nghĩa quân chống Pháp. [[Tháng một|Tháng 1]] năm [[1887]], quyền Tuần phủ Hưng Yên, Hoàng Cao Khải được vua [[Đồng Khánh]] cho thực thụ Tuần phủ, gia hàm Thự lý Tổng đốc, nhưng vẫn lãnh Tuần phủ kiêm Tiễu phủ sứ ba tỉnh [[Hải Dương]], [[Bắc Ninh]], Hưng Yên, đặc biệt tham gia đàn áp khốc liệt cuộc [[khởi nghĩa Bãi Sậy]].
 
Năm [[1888]], ông được thăng làm Tổng đốc [[Hải Dương]], rồi làm Khâm sai Kinh lược [[Bắc Kỳ]], tước '''Duyên Mậu quận công''' (1890), đây là biệt lệ vì quan lại triều Nguyễn chỉ được phong [[quận công]] khi đã mất, ban cho thực ấp [[Thái Hà]]. Năm [[1894]], theo lệnh của [[toàn quyền Đông Dương|toàn quyền]] [[Jean-Marie de Lanessan|De Lanessan]], ông viết thư dụ hàng [[Phan Đình Phùng]], nhưng bị cự tuyệt.
 
Sách [[Việt Nam sử lược]] ghi rằng:
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng