Khác biệt giữa các bản “Xã (Việt Nam)”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|Khánh Hoà
|76,02
|-
|63
|Cam An
|Cam Lộ
|Quảng Trị
|14,59
|-
|64
|Cam Chính
|Cam Lộ
|Quảng Trị
|57,01
|-
|65
|Cam Hiếu
|Cam Lộ
|Quảng Trị
|25,85
|-
|66
|Cam Nghĩa
|Cam Lộ
|Quảng Trị
|55,36
|-
|67
|Cam Thanh
|Cam Lộ
|Quảng Trị
|13,21
|-
|68
|Cam Thành
|Cam Lộ
|Quảng Trị
|44,7
|-
|69
|Cam Thuỷ
|Cam Lộ
|Quảng Trị
|20,62
|-
|70
|Cam Tuyền
|Cam Lộ
|Quảng Trị
|103,3
|-
|71
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
 
|}
 
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng