Khác biệt giữa các bản “Yuri Vladimirovich Andropov”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| smallimage =
| caption =
 
| chức vụ = [[Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô]]
| order2order = Chủ tịch thứ 9 của [[Xô Viết Tối cao]]
| term_start = [[12 tháng 11]] năm [[1982]]
| term_endterm_start = [[96 tháng 26]] năm [[19841983]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1982|11|12|1984|2|9}}
| term_end = [[9 tháng 2]] năm [[1984]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1983|6|6|1984|2|9}}
| vicepresident =
| viceprimeminister =
| president =
| primeminister =
| predecessor = [[LeonidVasily BrezhnevKuznetsov]] (quyền)
| successor = [[KonstantinVasily ChernenkoKuznetsov]] (quyền)
 
| order2 = Chủ tịch thứ 9 của [[Xô Viết Tối cao]]
| chức vụorder2 = [[Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô]]
| term_start2 = [[6 tháng 6]] năm [[1983]]
| term_end2term_start2 = [[912 tháng 211]] năm [[19841982]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1983|6|6|1984|2|9}}
| term_end2 = [[9 tháng 2]] năm [[1984]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1982|11|12|1984|2|9}}
| vicepresident2 =
| viceprimeminister2 =
| president2 =
| primeminister2 =
| predecessor2 = [[VasilyLeonid KuznetsovBrezhnev]] (quyền)
| successor2 = [[VasilyKonstantin KuznetsovChernenko]] (quyền)
 
| order3 = [[KGB|Chủ tịch KGB]] thứ 4
| order3 = Bí thư thứ hai [[Đảng Cộng sản Liên Xô]]
| term_start3 = 1967
| term_startterm_start3 = [[1224 tháng 115]] năm [[1982]]
| term_end3 = 1982
| term_end3 = [[12 tháng 11]] năm [[1982]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1982|5|24|1982|11|12}}
| vicepresident3 =
 
| viceprimeminister3 =
| order3order4 = [[KGB|Chủ tịch KGB]] thứ 4
| deputy3 =
| term_start2term_start4 = [[618 tháng 65]] năm [[19831967]]
| president3 =
| term_end4 = [[26 tháng 5]] năm [[1982]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1967|5|18|1982|5|26}}
| primeminister3 =
| vicepresident4 =
| predecessor3 = [[Vladimir Semichastny]]
| viceprimeminister4 =
| successor3 = [[Vitaly Fyodorchuk]]
| deputy3deputy4 =
| president4 =
| primeminister4 =
| predecessor3predecessor4 = [[Vladimir Semichastny]]
| successor3successor4 = [[Vitaly Fyodorchuk]]
| birth_date = {{ngày sinh|1914|6|15}}
| birth_place = [[Stavropol]], [[Đế quốc Nga]]

Trình đơn chuyển hướng