Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mariano Rajoy”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
|office = [[Thủ tướng Tây Ban Nha]]
|term_start = [[21 tháng 12]] năm [[2011]]
|term_end = [[1 tháng 6]] năm [[2018]]<br>{{số năm theo năm và ngày |2011|12|21|2018|6|1}}
|1namedata = [[Juan Carlos I của Tây Ban Nha|Juan Carlos I]]<br />[[Felipe VI của Tây Ban Nha|Felipe VI]]
|1blankname = Vua
|2blankname2 = Phó Chủ tịch
|term_start2 = [[16 tháng 10]] năm [[2004]]
|term_end2 = <br>{{số năm theo năm và ngày |2004|10|16}}
|predecessor2 = [[José María Aznar]]
|successor2 =
|primeminister3 = [[José Luis Rodríguez Zapatero]]
|term_start3 = [[16 tháng 4]] năm [[2004]]
|term_end3 = [[21 tháng 12]] năm [[2011]]<br>{{số năm theo năm và ngày |2004|4|16|2011|12|21}}
|predecessor3 = [[José Luis Rodríguez Zapatero]]
|successor3 = [[Alfredo Pérez Rubalcaba]]
|office4 = Tổng bí thứthư [[Đảng Nhân dân (Tây Ban Nha)|Đảng Nhân dân]]
|4namedata4 = [[José María Aznar]]
|4blankname4 = Chủ tịch
|term_start4 = [[4 tháng 9]] năm [[2003]]
|term_end4 = [[15 tháng 10]] năm [[2004]]<br>{{số năm theo năm và ngày |2003|9|4|2004|10|15}}
|predecessor4 = [[Javier Arenas (Chính trị gia Tây Ban Nha)|Javier Arenas]]
|successor4 = [[Ángel Acebes]]
|primeminister5 = [[José María Aznar]]
|term_start5 = [[27 tháng 4]] năm [[2000]]
|term_end5 = [[4 tháng 9]] năm [[2003]]<br>{{số năm theo năm và ngày |2000|4|27|2003|9|4}}
|predecessor5 = [[Francisco Álvarez Cascos]]
|successor5 = [[Rodrigo Rato]]
|primeminister6 = [[José María Aznar]]
|term_start6 = [[10 tháng 7]] năm [[2002]]
|term_end6 = [[4 tháng 9]] năm [[2003]]<br>{{số năm theo năm và ngày |2002|7|10|2003|9|4}}
|predecessor6 = [[Pío Cabanillas]]
|successor6 = [[Eduardo Zaplana]]
|primeminister7 = [[José María Aznar]]
|term_start7 = [[10 tháng 7]] năm [[2002]]
|term_end7 = [[4 tháng 9]] năm [[2003]]<br>{{số năm theo năm và ngày |2002|7|10|2003|9|4}}
|predecessor7 = [[Juan José Lucas]]
|successor7 = [[Javier Arenas (Chính trị gia Tây Ban Nha)|Javier Arenas]]
|primeminister8 = [[José María Aznar]]
|term_start8 = [[27 tháng 4]] năm [[2000]]
|term_end8 = [[27 tháng 2]] năm [[2001]]<br>{{số năm theo năm và ngày |2000|4|27|2001|2|27}}
|predecessor8 = [[Francisco Álvarez Cascos]]
|successor8 = [[Juan José Lucas]]
|primeminister9 = [[José María Aznar]]
|term_start9 = [[27 tháng 2]] năm [[2001]]
|term_end9 = [[10 tháng 7]] năm [[2002]]<br>{{số năm theo năm và ngày |2001|2|27|2002|7|10}}
|predecessor9 = [[Jaime Mayor Oreja]]
|successor9 = [[Ángel Acebes]]
|primeminister10 = [[José María Aznar]]
|term_start10 = [[19 tháng 1]] năm [[1999]]
|term_end10 = [[27 tháng 4]] năm [[2000]]<br>{{số năm theo năm và ngày |1999|1|19|2000|4|27}}
|predecessor10 = [[Esperanza Aguirre]]
|successor10 = [[Pilar del Castillo]] {{small|([[Bộ Giáo dục, Văn hoá và Thể thao (Tây Ban Nha)|Giáo dục, Văn hoá và Thể thao]])}}
|primeminister11 = [[José María Aznar]]
|term_start11 = [[6 tháng 5]] năm [[1996]]
|term_end11 = [[19 tháng 1]] năm [[1999]]<br>{{số năm theo năm và ngày |1996|5|6|1999|1|19}}
|predecessor11 = [[Joan Lerma]]
|successor11 = [[Ángel Acebes]]