Khác biệt giữa các bản “Mô đun:Location map/data/Thái Bình Dương”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “return { name = 'Pacific Ocean', x = '(35.0444)*( cos( $1*0.01745329252 )*sin( ($2 + ($2<0)*360-(-165.0))*0.01745329252 ) ) * ( ((1 + sin( $1*0.01745329252 )*si…”)
 
 
return {
name = 'PacificThái OceanBình Dương',
x = '(35.0444)*( cos( $1*0.01745329252 )*sin( ($2 + ($2<0)*360-(-165.0))*0.01745329252 ) ) * ( ((1 + sin( $1*0.01745329252 )*sin( -10.0*0.01745329252 ) + cos( $1*0.01745329252 )*cos( -10.0*0.01745329252 )*cos( ($2 + ($2<0)*360-(-165.0))*0.01745329252 ) ) *0.5)^ -0.5) - (-50.0)',
y = '(100 + (-49.0056) ) - (38.3135)*( cos( -10.0*0.01745329252 )*sin( $1*0.01745329252 ) - sin( -10.0*0.01745329252 )*cos( $1*0.01745329252 )*cos( ($2 + ($2<0)*360-(-165.0))*0.01745329252 ) ) * ( ((1 + sin( $1*0.01745329252 )*sin( -10.0*0.01745329252 ) + cos( $1*0.01745329252 )*cos( -10.0*0.01745329252 )*cos( ($2 + ($2<0)*360-(-165.0))*0.01745329252 ) ) *0.5)^ -0.5) ',

Trình đơn chuyển hướng