Khác biệt giữa các bản “Phần mềm”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
=== Kiến trúc ===
{{chính|Kiến trúc phần mềm}}
Người dùng thường thấy mọi thứ khác với lập trình viên. Những người sử dụng máy tính đa năng hiện đại (trái ngược với [[hệ thống nhúng]], máy tính tương tự và [[siêu máy tính]]) thường thấy ba lớp phần mềm thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau: nền tảng, ứng dụng và phần mềm người dùng.
 

Trình đơn chuyển hướng