Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bắc Mê”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Phân chia hành chính==
Huyện Bắc Mê chia thành 1 [[Yên Phú, Bắc Mê|thị trấn [[Yên Phú]] và 12 xã: [[Đường Âm]], [[Đường Hồng, Bắc Mê|Đường Hồng]], [[Giáp Trung]], [[Lạc Nông]], [[Minh Ngọc, Bắc Mê|Minh Ngọc]], [[Minh Sơn, Bắc Mê|Minh Sơn]], [[Phiêng Luông, Bắc Mê|Phiêng Luông]], [[Phú Nam]], [[Thượng Tân, Bắc Mê|Thượng Tân]], [[Yên Cường, Bắc Mê|Yên Cường]], [[Yên Định, Bắc Mê|Yên Định]], [[Yên Phong, Bắc Mê|Yên Phong]].
 
== Tham khảo ==