Khác biệt giữa các bản “Việt Nam”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đã lùi lại sửa đổi 54591585 của Tuanminh01 (thảo luận) Hiến pháp 2013 quy định tiếng Việt là 'ngôn ngữ quốc gia' -- khái niệm khác với 'ngôn ngữ chính thức ' + không có quy định về văn tự chính thức
(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của Albertpda (thảo luận): Hiến pháp 2013 có quy định tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 54591585 của Tuanminh01 (thảo luận) Hiến pháp 2013 quy định tiếng Việt là 'ngôn ngữ quốc gia' -- khái niệm khác với 'ngôn ngữ chính thức ' + không có quy định về văn tự chính thức)
Thẻ: Lùi sửa
| Vĩ độ=21|Vĩ độ phút=2|Hướng vĩ độ=N|Kinh độ=105|Kinh độ phút=51|Hướng kinh độ=E <!--Kinh độ và vĩ độ của thủ đô-->
| Thành phố lớn nhất = [[Thành phố Hồ Chí Minh]]<br/>{{Tọa độ|10|46|N|106|40|E|display=inline}} <!--Kinh độ và vĩ độ của thành phố lớn nhất-->
| Loại ngôn ngữ = [[Ngôn ngữ chính thức]]<br />{{nobold|và ngôn ngữ quốc= gia}}
| NgônLoại ngôn ngữ = [[Tiếng Việt]]
| Loại ngônNgôn ngữ 2 = [[Văn tự chính thức]]
| Ngôn ngữ 2 = [[Chữ Quốc ngữ]]
| Tên dân tộc = [[Người Việt]]
| Sắc tộc = {{vunblist

Trình đơn chuyển hướng