Khác biệt giữa các bản “Đế quốc Nga”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Tôn giáo ==
{{Bài chi tiết|Chính thống giáo Nga|Hồi giáo ở Nga|Công giáo La Mã ở Nga|5=Lịch sử người Do Thái ở Nga}}
[[File:SPKazan KazanskyCathedralCathedral 2370(Saint Petersburg).jpg|thumb|Nhà thờ Kazan ở Sankt-Peterburg được xây dựng giữa năm 1801 và 1811, và trước khi việc xây dựng [[Nhà thờ chính tòa Thánh Isaac]] chính [[Giáo hội Chính thống giáo Nga|Giáo hội Chính thống]] trong Đế quốc Nga.]]
[[File:Subdivisions of the Russian Empire by largest ethnolinguistic group (1897).svg|nhỏ|Phân khu Đế quốc Nga bởi nhóm dân tộc học lớn nhất (1897)]]
Tôn giáo nhà nước của Đế quốc Nga là Kitô giáo chính thống. Hoàng đế không được phép tuyên bố bất kỳ đức tin nào khác với Chính thống ″(Điều 62 của Luật cơ bản năm 1906) và được coi là Người bảo vệ tối cao và người giám hộ của những giáo điều của đức tin chiếm ưu thế và là người giữ tinh khiết của Đức tin và mọi trật tự tốt trong Giáo hội Thánh″ (Điều 64 ''ex supra''). Mặc dù ông đã thực hiện và bãi bỏ tất cả các cuộc hẹn giáo hội cấp cao, ông đã không xác định các câu hỏi của giáo lý hoặc giảng dạy của nhà thờ. Cơ quan giáo hội chính của [[Giáo hội chính thống Giáo Nga|Giáo hội Nga]] mở rộng thẩm quyền của mình trên toàn bộ lãnh thổ của Đế quốc, bao gồm cả [[Vương quốc Kartli-Kakheti]], là [[Đức Thánh Linh Hầu Hết]], [[Dân Thường Trên Viện Kiểm Sát]] của [[Đức Thánh Linh]] là một trong những hội đồng của các bộ trưởng có quyền hạn trên thực tế trong các vấn đề giáo hội. Tất cả các tôn giáo đều được tự do công khai, ngoại trừ những hạn chế nhất định được đặt ra cho [[Người Do Thái]] và một số giáo phái cận biên. Theo báo cáo được công bố vào năm 1905, dựa trên [[Cuộc Tổng điều tra Hoàng gia Nga]] năm 1897, các tín đồ của các cộng đồng tôn giáo khác nhau trong toàn bộ đế quốc Nga được đánh số như sau.
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng