Khác biệt giữa các bản “Phạm Đình Kính”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Năm 1710, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 6, ở tuổi 42, ông đỗ Đệ tam Giáp đồng Tiến sĩ, xuất thân khoa Canh Dần.Kỳ thi này PHẠM KHIÊM ÍCH 范謙益2 người xã Bảo Triện huyện Gia Định đỗ đầu, NGUYỄN CÔNG KHUÊ 阮公奎 Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân,người xã Lê Xá huyện Chương Đức.<ref name=vp/>
 
ÔngNăm 1723, ông sung phó sứ sang cống [[nhà Thanh]] vào năm 1723,<ref name=maipdangxk/> khi tới Yên Kinh ông cùng với chính sứ [[Phạm Khiêm Ích]] và phó sứ [[Nguyễn Huy Nhuận]] mừng vua [[Thanh Thế Tông]] Ung Chính lên ngôi,<ref name=kdvstgcm/> dâng ba bài thơ nhân sự điềm lạ nhật nguyệt chiếu bích, được vua Thanh khen ngợi và thưởng ba bộ sách.
 
 
99

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng