Khác biệt giữa các bản “Cổ phiếu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Là loại cổ phiếu mà Công ty có dự định phát hành trên thị trường, bán ra khi có nhu cầu của nhà đầu tư.
 
Cổ phiếu có tính '''[[tư bản]]''' giả tức là cổ phiếu có giá trị như tiền. Tuy nhiên cổ phiếu không phải là tiền và nó chỉ có giá trị khi được đảm bảo bằng tiền. Mệnh giá của cổ phiếu không phản ánh đúng giá trị của cổ phiếu.
==Đặc điểm của Cổ phiếu==
 
===Không có kỳ hạn và không hoàn vốn===
Cổ phiếu là chứng nhận góp vốn của các cổ đông vào công ty cổ phần. Chỉ có chiều góp vào, không thể hiện thời hạn hoàn vốn; không có kỳ hạn. (Khi công ty phá sản hoặc giải thể, thì sẽ không còn tồn tại cổ phiếu).
 
===Cổ tức không ổn định và phụ thuộc vào kết quả SXKD của doanh nghiệp===
Cổ tức cổ phiếu thường tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, và vì kết quả kinh doanh không ổn định nên cổ tức cũng không thể cố định. Khi doanh nghiệp làm ăn phát đạt thì cổ đông được hưởng lợi nhuận nhiều hơn so với các loại chứng khoán khác có lãi suất cố định. Ngược lại, khi làm ăn khó khăn hoặc thua lỗ, cổ tức có thể rất thấp hoặc không có cổ tức.
 
===Khi phá sản, cổ đông là người cuối cùng nhận được giá trị còn lại của tài sản thanh lý===
 
===Giá cổ phiếu biến động rất mạnh===
===Tính Tư bản giả===
Cổ phiếu có tính '''[[tư bản]]''' giả tức là cổ phiếu có giá trị như tiền. Tuy nhiên cổ phiếu không phải là tiền và nó chỉ có giá trị khi được đảm bảo bằng tiền. Mệnh giá của cổ phiếu không phản ánh đúng giá trị của cổ phiếu.
 
===Tính Rủi ro cao===
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng