Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ bát phân”

(→‎Tính trừ: Giải thích rõ và dễ hiểu cho phép tính trừ trong hệ bát phân mà các tác giả trước đã không giải thích)
---------------
= 3 4 3 7 7 4
Ở đây, cột đầu tiên bên phải ta có 3 * 4 = 12 = 1 * 8 + 4 nên ghi 4 nhớ 1. Cột tiếp theo 7 * 4 = 28 nhớ 1 là 29, 29 = 3 * 8 + 5 nên ghi 5 nhớ 3. Tương tự cho các cột tiếp theo và cộng các hàng như phép cộng trong bát phân.
 
Xem thêm [[Phương pháp làm tính nhân của Booth]].
 
2

lần sửa đổi