Khác biệt giữa các bản “Yuri Vladimirovich Andropov”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| caption =
 
| orderorder2 = Chủ tịch thứ 9 của [[Xô Viết Tối cao]]
| term_startterm_start2 = [[6 tháng 6]] năm [[1983]]
| term_endterm_end2 = [[9 tháng 2]] năm [[1984]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1983|6|6|1984|2|9}}
| vicepresidentvicepresident2 =
| viceprimeministerviceprimeminister2 =
| deputydeputy2 =
| presidentpresident2 =
| primeministerprimeminister2 =
| predecessorpredecessor2 = [[Vasily Kuznetsov]] (quyền)
| successorsuccessor2 = [[Vasily Kuznetsov]] (quyền)
 
| order2order = [[Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô]]
| term_start2term_start = [[12 tháng 11]] năm [[1982]]
| term_end2term_end = [[9 tháng 2]] năm [[1984]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1982|11|12|1984|2|9}}
<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
</timeline>
| vicepresident2 =
| viceprimeminister2viceprimeminister =
| deputy2deputy =
| president2president =
| primeminister2primeminister =
| predecessor2predecessor = [[Leonid Brezhnev]]
| successor2successor = [[Konstantin Chernenko]]
 
| order3 = Bí thư thứ hai [[Đảng Cộng sản Liên Xô]]

Trình đơn chuyển hướng