Khác biệt giữa các bản “Perfect World (công ty)”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|company_name = Thế giới hoàn mỹ <br> 完美世界
|company_logo = [[Tập tin:Perfect world logo 300 red on white.jpg]]
|company_slogan = Tuân theo sự đổi mới độc lập, phát triển trò chơi trực tuyến trong nước
|former_name = Thế giới hoàn mỹ thời không
|ISIN =
|company_type = [[Công ty tư nhân|Doanh nghiệp tư nhân]], [[Trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi]], [[Công ty điện ảnh]]
|traded_as = [[NASDAQ]] PWRD <br> {{SZSE|002624}}
|foundation = Tháng 3 năm 2004 <ref>{{chú thích web | url = http://www.pwrd.com/html/en/about_mile.html | tiêu đề = Perfect World | author =}}</ref>
|location =
*[[Hồng Kông]]
|num_employees = 4500
|revenue = {{Increase}} {{CNY|3.667 billion|link=yes}} ( Nữa đầu 2018) <ref name="Annual Report">{{chú thích web |url=http://www.chinanews.com/business/2018/08-20/8605570.shtml|tiêu đề=完美世界发布2018年上半年财报 利润稳步增长|website=China News|ngôn ngữ=Zh}}</ref>|net_income={{Increase}} {{CNY | 1,166,313,135.54 }} (2016)|industry=[[Hãng phát triển trò chơi điện tử|Phát triển]] và [[Hãng phát hành trò chơi điện tử|phát hành trò chơi điện tử]], [[Phim điện ảnh]],[[Phim truyền hình]] (bao gồm cả phim Chính Kịch)|subsid=[[Antaeus Cinema Line]]<br>[[Runic Games]]<br>[[Cryptic Studios]]<br>[[Perfect World Entertainment]]
|net_income = {{Increase}} {{CNY | 1,166,313,135.54 }} (2016)
|industry = [[Hãng phát triển trò chơi điện tử|Phát triển]] và [[Hãng phát hành trò chơi điện tử|phát hành trò chơi điện tử]], [[Phim điện ảnh]],[[Phim truyền hình]] (Chính Kịch)
|subsid = Beijing Perfect World Software<br>Perfect Game Speed Company<br>Tập đoàn toàn cầu Interserv Caymans<br>C&C Media<br>Perfect World Europe B.V<br>[[Antaeus Cinema Line]]<br>[[Cryptic Studios]]<br>[[Perfect World Entertainment]]<br>TGBus.com<br>G.H.Y Culture & Media Singapore<br>Perfect Village Entertainment
|key_people =
*Game
Kham Vinh [[Giám đốc]]<br>Bao Thế Hoành [[Nhà sản xuất phim]]<br>Vương Hồng Vệ [[Nhà biên kịch]]<br>Quách Tĩnh Vũ [[Nhà sản xuất phim]]<br>Hà Tĩnh [[Nhà sản xuất phim]]<br>Ngô Ngọc Giang [[Nhà sản xuất phim]]<br>Lưu Giang [[Đạo diễn]]<br>Mã Thiên Sách [[Nhà sản xuất phim]] cấp cao<br>[[Triệu Bảo Cương]] [[Đạo diễn]] [[Giám đốc công ty điện ảnh]]<br>Đinh Tâm [[Nhà sản xuất phim]], [[Diễn viên]], [[Tổng giám đốc]] và [[Nhà quản lý nghệ sĩ]]<br>Đằng Hoa Đào [[Đạo diễn]]<br>Tiền Nhạn Thu [[Đạo diễn]] [[Nhà biên kịch]]<br> Hà Tĩnh [[Nhà sảm xuất phim]] và [[Tổng giám đốc]]<br>Ngô Ngọc Giang [[Nhà sản xuất phim]] và [[Tổng giám đốc]]
*Game và điện ảnh
Liêm Khiết [[Tổng giám đốc điều hành]] (Đồng sự)<br>Vương Nguy Nguy [[Thư ký]] [[Hội đồng quản trị]] và [[Phó tổng giám đốc]]
*Giáo dục
Vương Vũ Uẩn [[Chủ tịch (Chức danh công ty)|Chủ tịch]]|founder=Trì Vũ Phong ([[Chủ tịch (Chức danh công ty)|Chủ tịch]])|operating_income={{Increase}} {{CNY | 6,158,831,750.74}} (2016)

Trình đơn chuyển hướng