Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Duy Trinh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tiền nhiệm 3 = [[Xuân Thủy]]
| kế nhiệm 3 = [[Nguyễn Cơ Thạch]]
| địa hạt 3 =
| địa hạt 3 = [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]<br> [[Việt Nam|Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]]
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
 
| chức vụ 4 = [[Phó Thủ tướng Việt Nam|Phó Thủ tướng Chính phủ]]
| bắt đầu 4 = [[15 tháng 7]] năm [[1960]]
| kết thúc 4 = [[6 tháng 2]] năm [[1980]]<br >{{số năm theo năm và ngày |1960|7|15|1980|2|6}}
| chức vụ 5 = Chủ nhiệm [[Bộ Khoa học và Công nghệ (Việt Nam)|Ủy ban Khoa học Nhà nước]]
| bắt đầu 5 = [[7 tháng 1]] năm [[1963]]
| kết thúc 5 = [[11 tháng 10]] năm [[1965]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1963|111|7|1965|10|11}}
| tiền nhiệm 5 = [[Võ Nguyên Giáp]]
| kế nhiệm 5 = [[Trần Đại Nghĩa]]
| chức vụ 7 = Chủ nhiệm [[Ủy ban Kế hoạch nhà nước]]
| bắt đầu 7 = [[19631958]]
| kết thúc 7 = [[28 tháng 1]] năm [[1965]]
| tiền nhiệm 7 = [[Nguyễn Văn Trân]]
 
| chức vụ 8 = Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
| bắt đầu 8 = tháng 4/ năm [[1958]]
| kết thúc 8 =
| tiền nhiệm 8 =