Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: “{{Hình chọn lọc {{{1|}}} |hình =Peru Machu Picchu Sunrise.jpg |ghi chú = Quang cảnh '''Machu Picchu''' tại Peru, là một khu tà…”
{{Hình chọn lọc {{{1|}}}
|hình =Peru Machu Picchu Sunrise.jpg
|ghi chú = Quang cảnh '''[[Machu Picchu]]''' tại [[Peru]], là một khu tàn tích '''[[Đế chế Inca|Inca]]''' [[Thời kỳ tiền Colombo|thời tiền Columbo]] trong tình trạng bảo tồn tốt ở độ cao 2.430 m.
<small>Ảnh: Allard Schmidt
</small>
}}

Trình đơn chuyển hướng