Khác biệt giữa các bản “HTML”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
n
Đã lùi lại sửa đổi của 222.252.20.133 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Alphama
n (Đã lùi lại sửa đổi của 222.252.20.133 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Alphama)
Thẻ: Lùi tất cả
 
== Tách phần trình bày và nội dung ==
Nỗ lực tách phần nội dung ra khỏi phần hình thức trình bày của trang HTML đã đưa đến sự xuất hiện của các chuẩn mới như [[XHTML]]. Các chuẩn này nhấn mạnh vào việc sử dụng thẻ đánh dấu vào việc xác định cấu trúc tài liệu như phần đề mục, đoạn văn, khối văn bản trích dẫn và các bảng, chứ không khuyên dùng các thẻ đánh dấu mang tính chất trình bày trực quan, như <code>&lt;font></code>, <code>&lt;b></code> (in đậm), và <code>&lt;i></code> (in nghiêng). Những mã mang tính chất trình bày đó đã được loại bỏ khỏi HTML 4.01 Strict và các đặc tả [[XHTML]] nhằm tạo điều kiện cho [[Các bảng trình bày xếp lớp|CSS]]. CSS cung cấp một giải pháp giúp tách cấu trúc HTML ra khỏi phần trình bày của nội dung của nó. Xem phần [[tách nội dung và trình bày]].
bon may bi ngu a
 
<br />
== Xem thêm ==
{{div col|cols=3|colwidth=20em}}

Trình đơn chuyển hướng