Khác biệt giữa các bản “Hòa Bình”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Từ ngày [[1 tháng 8]] năm [[2008]], 4 xã [[Đông Xuân, Quốc Oai|Đông Xuân]], [[Tiến Xuân]], [[Yên Bình]] và [[Yên Trung]], đều nằm ở phía bắc của huyện Lương Sơn, được tách ra và sáp nhập vào thành phố [[Hà Nội]] (nay là một phần các huyện [[Thạch Thất]] và [[Quốc Oai]]).<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-15-2008-QH12-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-pho-Ha-Noi-va-mot-so-tinh-co-lien-quan-vb68076.aspx Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan do Quốc hội ban hành]</ref>
 
Ngày 14 tháng 08 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã họp kỳ thứ 10 (kỳ họp bất thường), theo Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, toàn bộ dân số, diện tích huyện Kỳ Sơn sẽ sáp nhập vào thành phố Hòa Bình.
 
== Kinh tế ==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng