Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Lưu Khôi”

không có tóm lược sửa đổi
n
{{về|Triệu Cung vương của lần sách phong Triệu vương thứ 4|Triệu Cung vương của lần sách phong thứ 7|Lưu KhôiSung}}
{{Thông tin nhân vật hoàng gia
| tên = Triệu Cung vương/Lưu Khôi