Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lưu Khôi”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{về|Triệu Cung vương của lần sách phong Triệu vương thứ 4|Triệu Cung vương của lần sách phong thứ 7|Lưu KhôiSung}}
{{Thông tin nhân vật hoàng gia
| tên = Triệu Cung vương/Lưu Khôi