Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bảng chữ cái Thái”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| style="font-size: 150%" |ก
| style="text-align: left" |ก ไก่
| style="text-align: left" |''[[ko kaikáy]]''
| style="text-align: left" |con gà
|k
| style="font-size: 150%" |ข
| style="text-align: left" |ข ไข่
| style="text-align: left" |''[[khokhó khaikhài]]''
| style="text-align: left" |quả trứng
|kh
| style="font-size: 150%" |ฃ
| style="text-align: left" |ฃ ขวด
| style="text-align: left" |''[[khokhỏ khuatkhuột]]''
| style="text-align: left" |cái chai, lọ
|kh
| style="font-size: 150%" |ฅ
| style="text-align: left" |ฅ คน
| style="text-align: left" |''[[khokhỏ khon]]''
| style="text-align: left" |con người
|kh
| style="font-size: 150%" |ซ
| style="text-align: left" |ซ โซ่
| style="text-align: left" |''so so''
| style="text-align: left" |dây xích
|s
| style="font-size: 150%" |ฌ
| style="text-align: left" |ฌ เฌอ
| style="text-align: left" |''chochò choechơ''
| style="text-align: left" |cái cây
|ch
|{{font|ญ|size=150%}}{{ref|alphabetic-1}}
| style="text-align: left" |ญ หญิง
| style="text-align: left" |''yo yingyìng''
| style="text-align: left" |phụ nữ
|y
| style="font-size: 150%" |ฎ
| style="text-align: left" |ฎ ชฎา
| style="text-align: left" |''dođo chachá-dađa''
| style="text-align: left" |mũ đội đầu chada
|d
| style="font-size: 150%" |ฏ
| style="text-align: left" |ฏ ปฏัก
| style="text-align: left" |''to pa-taktạc''
| style="text-align: left" |cái giáo, lao
|t
| style="font-size: 150%" |ณ
| style="text-align: left" |ณ เณร
| style="text-align: left" |''no nennên''
| style="text-align: left" |[[Tỉ-khâu|samanera]]
|n
| style="font-size: 150%" |ด
| style="text-align: left" |ด เด็ก
| style="text-align: left" |''dođo dekđệc''
| style="text-align: left" |đứa trẻ
|d
| style="font-size: 150%" |ท
| style="text-align: left" |ท ทหาร
| style="text-align: left" |''tho thahantháhan''
| style="text-align: left" |bộ đội
|th
| style="font-size: 150%" |ธ
| style="text-align: left" |ธ ธง
| style="text-align: left" |''tho thongthoong''
| style="text-align: left" |lá cờ
|th
| style="font-size: 150%" |ผ
| style="text-align: left" |ผ ผึ้ง
| style="text-align: left" |''pho phuengphưng''
| style="text-align: left" |con ong
|ph
| style="font-size: 150%" |พ
| style="text-align: left" |พ พาน
| style="text-align: left" |''pho phanphàn''
| style="text-align: left" |cái khay kiểu Thái
|ph
| style="font-size: 150%" |ภ
| style="text-align: left" |ภ สำเภา
| style="text-align: left" |''pho samsảm-phao''
| style="text-align: left" |thuyền buồm
|ph
| style="font-size: 150%" |ร
| style="text-align: left" |ร เรือ
| style="text-align: left" |''ro ruearưa''
| style="text-align: left" |cái thuyền (nói chung)
|r
| style="font-size: 150%" |ว
| style="text-align: left" |ว แหวน
| style="text-align: left" |''wo waenwẻn''
| style="text-align: left" |cái nhẫn
|w
| style="font-size: 150%" |ษ
| style="text-align: left" |ษ ฤๅษี
| style="text-align: left" |''so ruerưa-si''
| style="text-align: left" |thầy tu
|s
| style="font-size: 150%" |ส
| style="text-align: left" |ส เสือ
| style="text-align: left" |''so sueasưa''
| style="text-align: left" |con hổ
|s
| style="font-size: 150%" |อ
| style="text-align: left" |อ อ่าง
| style="text-align: left" |''o angảng''
| style="text-align: left" |cái chậu
|{{IPA|–}}{{ref|alphabetic-5}}
Người dùng vô danh