Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Phong Thạnh A”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Phong Thạnh A
| vai trò hành chính = Xã
| hình = Di tích Đồng Nọc Nạn.jpg
| ghi chú hình = Di tích lịch sử Đồng Nọc Nạng
| vĩ độ = 9
| kinh độ = 105