Khác biệt giữa các bản “Bộ đội Biên phòng Việt Nam”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
 
== Quân hàm chức vụ trong Bộ đội biên phòng ==
''Xem thêmː [[QuânCấp hàmhiệu Quân đội nhân dân Việt Nam]] và [[Chức vụ Quân đội nhân dân Việt Nam]]''
Theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014 quy định chức vụ trong Bộ đội Biên phòng như sauː<ref name=":1">{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-si-quan-Quan-doi-nhan-dan-Viet-Nam-sua-doi-2014-260647.aspx|title=SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM}}</ref>
* Tư lệnh và Chính ủy BĐBP trần quân hàm là Trung tướng.<ref name=":1" />

Trình đơn chuyển hướng