Khác biệt giữa các bản “Bộ đội Biên phòng Việt Nam”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
n
* 2013-2016, [[Lê Thái Ngọc]], [[Thiếu tướng]] (2012), nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng
* 2016-2017, [[Đỗ Danh Vượng]], [[Thiếu tướng]] (2016), nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP<ref>{{Chú thích web|url=http://www.baoquankhu7.vn/dang-uy-bo-doi-bien-phong-ton-vinh-khen-thuong-3-nam-thuc-hien-cuoc-van-dong-phat-huy-truyen-thong-cong-hien-tai-nang-xung-danh-bo-doi-cu-ho-604983191?AspxAutoDetectCookieSupport=1|title=Đảng ủy Bộ đội Biên phòng: tôn vinh, khen thưởng 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”}}</ref>
* 2017-nay, [[Phùng Quốc Tuấn]], [[Thiếu tướng]] (2017), nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam, nguyên Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng.
 
== Các chỉ huy có quân hàm cấp tướng ==

Trình đơn chuyển hướng