Khác biệt giữa các bản “Thi Hội”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
(Đã chỉnh sửa cho hợp lý)
 
Thí sinh phải đủ điểm đỗ trường nhất và trường nhì, tức có tên yết trên bảng thì mới vào thi trường ba và trường tư.<ref name="Hà">Hà Ngại. ''Tiếng tiêu đồng, hồi ký một vị quan triều Nguyễn''. TP HCM: Nhà xuất bản Trẻ, 2014. Tr 135-41.</ref>
 
<br />
 
== Một số người đỗ Tam trường thi Hội ==
Nguyễn Dữ (? - ?): thi Hội đỗ Tam trường thời Hậu Lê làm quan Tri huyện Thanh Tuyền (nay là huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Tác giả '''''Truyền kỳ mạn lục'''''
 
Đỗ Thế Giai (1709 - 1766): đỗ Tam trường thi Hội lúc 28 tuổi (1736) làm quan đến Trung Quân Đô đốc phủ Tả Đô đốc Thự phủ sử Đại tư mã
 
Đinh Phiên (1764 - 1833): đỗ Tam trường thi Hội lúc 30 tuổi (1783) làm đến Quốc sử quán Toản tu triều Lê Trịnh. Triều Nguyễn vời ra giữ chức Thị trung trực Học sĩ
 
 
==Trung Quốc==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng